Regulamentul giveaway-ului Braveskin

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL
CONCURSULUI
   

 1.2      Concursul
se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în
continuare „Regulamentul") pe www.wearebraveskin.com.  

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE
CONCURSULUI

 2.1      Concursul
este organizat și se desfășoară în perioada 30.11.2023 – 07.12.2023 pe
întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.instagram.com/wearebraveskin/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul,
precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu
condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore
înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni
aplicabilă.

  

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 3.1      Prin
înscrierea la acest concurs, persoanele cu vârstă neîmplinită de 18 ani confirmă
și garantează că dețin acordul părinților de a participa în Concurs.  

 3.2      Nu
au dreptul să participe în Concurs angajații companiei Braveskin, angajații
companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul
întâi și afinii (soț/soție/copii) acestora. 

 3.3      Participarea
la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a prezentului Regulament. 

 3.4      Câștigătorul
trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele de identificare, inclusiv
copie de pe CI, printr-un mesaj privat pe contul de Instagram https://www.instagram.com/wearebraveskin/
 pentru a putea fi utilizate în procesul de desemnare și
înmânare a premiului. Dacă una dintre informațiile personale nu este completată
corect, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost extras în
calitate de câștigător.

 3.5      Concursul
se desfășoară în mediul online.

  

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

 4.1      Sunt
descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o
identitate falsă sau confirmări și garanții false. Organizatorul își rezervă
dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un
participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date
corecte de contact, s-a înscris utilizând date, confirmări și/sau garanții
false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu
respectă prevederile Regulamentului. 

  

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

 5.1      Orice persoană care dorește să se înscrie
în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxă, în perioada: 30.11.2023 – 07.12.2023, ora 23:59.

 Pentru a se înscrie, participanții trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții: 

Data
până la care se pot face înscrierile la concurs este 7 decembrie, ora 23:59.

 

SECȚIUNEA 6. PREMII și ACORDAREA PREMIILOR

6.1       Fiecare participant care respectă
cerințele de concurs poate câștiga premiul oferit de Braveskin.

 

Premiul constă în 1 Brave
Kit, în valoare de 238 de lei.

 

Se pot lăsa mai multe
comentarii din partea aceluiași cont, se vor lua toate în considerare.

 

Câștigătorul va fi ales
prin platforma Simpliers
.

 

Doar participanții care respectă toate cerințele
de concurs vor fi consideraţi eligibili.

 

6.2       Câștigătorul va fi ales în maximum 48 de ore de la terminarea
concursului și anunțat în aceeași zi printr-un comentariu la postarea-concurs. Câștigătorul
trebuie să confirme acceptarea premiului în maximum 5 zile (lucrătoare) de la
data anunțării, printr-un mesaj privat pe contul de Instagram Braveskin. În caz
contrar, acesta nu va fi validat.

 

6.3       În baza acestor acceptări, Organizatorul îi va trimite va trimite
câștigătorului prin curier, la adresa oferită de acesta, premiul câștigat.

 

6.4       Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale
nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani.

6.5       Anunțarea câstigătoriului se va realiza prin updatarea postării
de Giveaway pe contul de Instagram https://www.instagram.com/wearebraveskin/
cu tag către contul câștigătorului.

 

6.6       În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va
aloca premiul câștigătorului de rezervă.

 

6.7       Premiile vor fi trimise în maximum 40 de
zile lucrătoare.

 

6.8       Câștigătorul va fi ales cu ajutorul
site-ului Simpliers. La extragere vor participa doar conturile care întrunesc
cerințele de concurs și pe cele prezentului regulament. 

 

 6.9      Câștigătoriul
vor fi anunțati pe conturile de Instagram https://www.instagram.com/wearebraveskin/ , în descrierea postării
cu Giveaway-ul.

 

 6.10    Participanților
nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul
concurs. 

 

SECȚIUNEA  7.
ANULAREA JURIZĂRII

 7.1    Organizatorul
își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute
fără notificări prealabile. 

 7.2.     Orice anulare prematură a alegerii
câştigătorilor nu implică drepturi pentru participanți. 

 7.3.       În
cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul paginilor
de Instagram https://www.instagram.com/wearebraveskin/ .

 7.4      Organizatorul
nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se
înscriu în concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

 

SECȚIUNEA  8. TAXE    

 8.1. Participanților la Concurs nu le sunt
impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte. 

     

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 9.1. Imposibilitatea câștigătorului de a intra
în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul
de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.  

 

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1     Operatorul prelucrează date cu caracter personal, în
conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date.

Prin comunicarea datelor cu
caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin prezentul
Regulament Oficial, Participanții înscriși pentru tragerea la sorți a premiului
și câștigătorul premiului Concursului își exprimă acordul expres și neechivoc,
ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în
vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor
organizatorilor de promoții. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar și
de marketing direct vor fi adresate doar acelor participanți care își vor da
acordul explicit și neechivoc în acest sens.

Datele cu caracter personal
colectate și prelucrate în cadrul acestui Concurs de către Organizator și/sau Împuternicit
nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul și/sau
Împuternicitul sunt obligați la dezvăluire în temeiul legislației în vigoare.

Numele câștigătorilor finali validați
(ulterior validării rezervelor, dăca este cazul) și premiul câștigat în cadrul
Concursului vor fi publicate pe postarea Giveaway-ului, pe contul de Instagram Braveskin,
cu tag către câștigători, in maximum  48
de ore de la terminarea acestuia.

Persoanele fizice participante
la Concurs, în calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter
personal, au, conform Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date, următoarele drepturi:

În vederea exercitării acestor
drepturi, participantul la Concurs va transmite o solicitare utilizând următoarea
adresă de e-mail: hi@wearebraveskin.com.

      

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

 11.1    Pentru
scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate
fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv
imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a
cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini
obligațiile asumate prin Regulament. 

 11.2    Dacă
o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea
Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de
răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care
această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 și 1083
C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice
participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la
apariția cazului de forță majoră. 

  

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 12.1    Prin
participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului
Regulament. 

 12.2    Regulamentul
Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul
menționat în postarea de concurs.